FPE Hernani

2019-2020ko heziketa ekintzak.


INFORMAZIOA ETA IZEN EMATEA ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA SAILA
Karmelo Labaka 7, 20120 - HERNANI. Tel. 943551958 | Fax 943330550.
E-mail: fnr@hernanilanh.eus
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
UF0886 - LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA INSTALAZIO ELEKTRIKOAK MUNTATZEKO ETA MANTENTZEKO LANETAN
Gaztelera 30o 2020/11/30 Kurtso amaitua Presentziala
ELES0208 - ERAIKINETAN INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK ETA TELEKOMUNIKAZIOETAKOAK MUNTATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK
Gaztelera 380o 2020/11/30 Kurtso amaitua Presentziala
UF0884 - ERAIKINETAN LOTURA-INSTALAZIO ELEKTRIKOAK MUNTATZEA
Gaztelera 60o 2021/01/18 Kurtso amaitua Presentziala
UF0885 - ETXEBIZITZA-ERAIKINETAN BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA
Gaztelera 80o 2021/02/22 Kurtso amaitua Presentziala
OC21200381 - ELEL0003HV - PROGRAMACION ARDUINO
Gaztelera 30o 2021/03/08 Kurtso amaitua Presentziala
UF0887 - BARNEKO INSTALAZIO ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA
Gaztelera 90o 2021/04/12 Matrikula itxia Presentziala
OC21200380 - ELEL0002OH - ELECTRICIDAD PARA MECANICOS
Gaztelera 40o 2021/05/03 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
OC21200387 - ELEM0030HV - TIA PORTAL BÁSICO
Gaztelera 48o 2021/05/10 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
OC21200388 - ELEL0003HV - PROGRAMACION ARDUINO
Gaztelera 0o 2021/05/17 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
UF0888 - LOKALETAKO, SALTOKIETAKO ETA INDUSTRIA TXIKIETAKO INSTALAZIOETARAKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA LANTZEA, BTEEAREN ARABERA
Gaztelera 50o 2021/05/24 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
UF0889 - AUTOMATISMO ELEKTRIKOAK MUNTATZEA ETA KONPONTZEA
Gaztelera 60o 2021/09/13 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
UF0890 - INSTALAZIO AUTOMATIZATUAK MUNTATZEA
Gaztelera 90o 2021/10/07 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
UF0891 - INSTALAZIO AUTOMATIZATUAK KONPONTZEA
Gaztelera 60o 2021/11/24 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala