FPE Hernani

2021-2022ko heziketa ekintzak.


INFORMAZIOA ETA IZEN EMATEA ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA SAILA
Karmelo Labaka 7, 20120 - HERNANI. Tel. 943551958 | Fax 943330550.
E-mail: fnr@hernanilanh.eus
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
OC21200389 - ELEL0002OH - ELECTRICIDAD PARA MECANICOS
Gaztelera 40o 2022/01/13 Kurtso amaitua Presentziala
UF0894 - MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
Gaztelera 50o 2022/01/24 Kurtso amaitua Presentziala
UF0895 - MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
Gaztelera 30o 2022/02/14 Kurtso amaitua Presentziala
UF0892 - MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN
Gaztelera 60o 2022/03/01 Kurtso amaitua Presentziala
UF0893 - MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN
Gaztelera 30o 2022/04/05 Kurtso amaitua Presentziala
UF0896 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
Gaztelera 60o 2022/05/05 Matrikula itxia Presentziala
ELEL0003HV - PROGRAMACION ARDUINO
Gaztelera 30o 2022/06/06 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
OC21200387 - ELEM0030HV - TIA PORTAL BÁSICO
Gaztelera 48o 2022/06/06 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
UF0886 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Gaztelera 30o 2022/06/09 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
ELES0208 - ERAIKINETAN INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK ETA TELEKOMUNIKAZIOETAKOAK MUNTATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK
Gaztelera 380o 2022/09/19 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
UF0897 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS
Gaztelera 90o 2022/09/26 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
ELEE0018OV - INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Gaztelera 35o 2022/10/03 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
ELEE0008OV - ROBOT COLABORATIVO UNIVERSAL ROBOT (UR3)
Gaztelera 25o 2022/11/07 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala
UF0884 - MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE EN EDIFICIOS:
Gaztelera 60o 2022/11/07 Aurrez izen-ematea irekia Presentziala